ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 229 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180

โทร.0-5548-6085